دوستی دختران و پسران

روابط آزاد میان دختران و پسران موجب پیدایش آسیب های اجتماعی در جامعه می شود. سوءظن و عدم اعتماد همسران به یکدیگر، از دست رفتن وجهه اجتماعی فرد در میان خانواده، سوء ظن همسری که روابط آشکار و پنهانی با دیگران داشته و... از جمله پیامدهای روابط آزاد پسران و دختران است؛ چرا که نوعا این افراد از خود می پرسند: آیا همسرم به من پایبند خواهد بود، آیا دوباره از فرد دیگری خوشش خواهد آمد و به سراغ دیگری خواهد رفت!! این مسئله موجب  تهدید خانواده، جامعه و افزایش میزان طلاق می گردد. آسیب روانی، هیجان کاذب، عدم تمرکز، عدم آرامش روح و روان، آسیب های تربیتی و معنوی، عدم اعتماد اجتماعی از دیگر مشکلات ناشی از روابط آزاد می باشد. به نظر می رسد راه حل بسیاری از این گونه معضلات، نظارت حساب شده والدین بر فرزندان و تسهیل شرایط ازدواج فرزندان می باشد. در این مورد پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: هنگامی که بنده ای ازدواج کند، نصف دین خود را کامل ساخته است، پس باید در مورد نصف دیگر آن تقوای الهی را رعایت کنیم.

/ 1 نظر / 18 بازدید
سمیرا

خوبه همین جوری پیش برین[قلب]